Kvalita a Misia

Fylozofia spoločnosti Innight je zameraná na poskytovanie špeciálnych požiadaviek klientov.

Naše komponenty logistických riešení cez elektronické, IT a vozový park pomáhajú našim partnerom zamerať sa na vývoj, ktorý je založený na hodnotách a na dosahovaní vysoko kvalitného výkonu.

Naša misia je poskytovať priame služby spoločne s dodatkovými službami tak, aby to zákazník nespozoroval.

Môžete ťažiť so spolupráce s našimi vysoko kvalitne školenými zamestnancami, neustálymi invstíciami do rôznych projektov a oprimalizáciou komunikačných technológií používaných našou spoločnosťou.