Geografické Pokrytie

Spoločnosť Innight Group poskytuje prepravné služby v rámci Maďarska a niekoľkých krajín v rámci Európy a to jednak vlastnými prostriedkami (Rumunsko, Slovensko) alebo partnerskou sieťou.

Innight Group poskytuje svoje služby pomocou zmluvných partnerských spoločností v Nemecku, Rakúsku, krajinách Beneluxu, Dánsku, Švajčiarsku a Českej republike.

Naším klientom sme k dispozícii tak v Maďarsku, ako aj iných krajinách cez noc aj deň.

Innight – spoločnosť logistických riešení!

teszt sk

Teszt sk