Svet Innight

Na základe požiadaviek našich klientov sme hľadali spôsoby ako zväčšiť rozsah stále populárnejšej služby nočného doručenia a ponúknuť kompletný rozsah logistických služieb.

Našin partnerom ponúkame nočný express, ddenný express, doručenia dohodnuté na konkrétny čas, nakládky tovarov počas dňa a v neposlednom rade aj kompletnú sieť doručení v rámci krajiny vhodnú na prepravu nebezpečného tovaru.