Ceny

Ceny palív sa menia každý mesiac a preto Innight Group nastavuje svoj palivový príplatok podľa vývoja cien palív.

Palivový príplatok je aplikovaný tak pre vnútroštátnu, ako aj medzinárodnú prepravu a je počítaný z ceny za prepravu bez DPH. V oboch prípadoch je palivový príplatok počítaný na základe oficiálnych cien nafty za daný mesiach, ktoré sú publikované na stránke APEH.

Palivový príplatok sa mesačne môže meniť o 0,5% bodu, ako je uvedené v tabuľke dole:

Od HUF/liter Do HUF/liter Príplatok
211.64 222.21 3.0%
222.22 233.29 3.5%
233.30 244.99 4.0%
245.00 257.24 4.5%
257.25 270.10 5.0%
270.11 283.61 5.5%
283.62 297.79 6.0%
297.80 312.69 6.5%
312.70 328.34 7.0%
328.35 344.76 7.5%
344.77 362.01 8.0%
362.02 380.12 8.5%
380.13 399.14 9.0%
399.15 417.16 9.5%
417.17 435.18 10.0%
435.19 453.20 10.5%
453.21 471.22 11.0%
471.23 489.24 11.5%
489.25 507.26 12.0%
507.27 525.28 12.5%
525.29 543.30 13.0%
543.31 561.32 13.5%
561.33 579.34 14.0%
579.35 597.36 14.5%