Služby v rámci Slovenska

Služby nočného doručenia

Innight Group poskytuje svoje služby a jedinečné riešenia špečializované na doručovanie počas nočných hodín.

Cieľ je zrejmý: doručiť zásielky našich partnerov na miesto doručenia v urgentnom režime.

Je to špeciálna schopnosť Innight služby vyzdvihovať zásielky neskoro popoludní a nočná kuriérska služba doručí zásielku ešte v daný deň. Týmto spôsobom je zaručené, že zákazník má svoju zásielku k dispozícii nasledovné ráno.

Zásielky sú doručované do individuálne dohodnutých priestorov. Môže to byť kufor auta servisného technika, uzamknutý skladový priestor, do ktorého vodiči spoločnosti Innight doručujú na základe vopred dohodnutých podmienok.

Možnosti sú neobmedzené, jediné čo potrebujeme, je Vaša dôvera a spološne nájdeme najvhodnejšie riešenie.

Denný Express

Ponúkame nasledovné služby denného doručenia:

  • „24balík“ doručenie – každý balík vyzdvihnutá deň „A“ je doručená nalsedovný pracovný deň „B“ do 17:00hod.
  • „24paleta“ doručenie - každá paleta vyzdvihnutá deň „A“ je doručená nalsedovný pracovný deň „B“ do 17:00hod.
  • „12balík“ doručenie – každý balík vyzdvihnutá deň „A“ je doručená nalsedovný pracovný deň „B“ do 12:00hod.
  • „12paleta“ doručenie - každá paleta vyzdvihnutá deň „A“ je doručená nalsedovný pracovný deň „B“ do 12:00hod.

Deň „A“ – deň vyzdvihnutia balíka/zásielky
Deň „B“ – prvý deň po dni vyzdvihnutia zásielky

Ak žiadna zo štandardných služieb nevyhovuje vašim požiadavkám, neváhajte a kontaktujte nás, aby sme našli vhodné riešenie.

Ponúkame aj doplnkové služby zahŕňajúce doručenia na konkrétny čas, doručenia v časovom okne, dobierky.

Pre viac informácií nás kontaktujte!

Preprava nebezpečného tovaru

Podmienky a požiadavky na prepravu nebezpečného tovaru sú v Maďarsku upravené zákonmi a vyhláškami. Klienti sa na nás obracajú hneď po obdržaní prvej pokuty, pretože vieme poradiť nielen s dodržiavaním zákonných podmienok, ale aj s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Innight má v Maďarsku vybudovaný komplexný systém vhodný na prepravu nebezpečného tovaru.

Každé auto používané našou spoločnosťou je vybavené na takúto prepravu a kuriéri majú potrebné školenia a licencie.
Kopmletné pokrytie službou ADR ponúka jednak bezpečnosť a taktiež efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na túto službu.

Pokiaľ si nieste istí aplikovaním právnych podmienok vzťahujúcich sa na prepravu nebezpečného tovaru, náš poradca Vás navštívi a poradí Vám.

Späť na začiatok stránky