Strategické Výhody

Strategické výhody sú:

  • komplexné portfólio, ktoré spĺňa všetky požiadavky logistických služieb a komponentov
  • komplexné služby nočného doručenia
  • klientsky orientovaný systém
  • neustále skvalitňovanie služieb na základe získaných skúseností
  • komplexné riešenie na prepravu nebezpečného tovaru
  • proaktívne myslenie
  • individuálne riešenia